! ! !

Harcama itirazı sonucunu size gönderilen SMS metnindeki bilgilendirme kodu numarası ile öğrenebilirsiniz.

Kod

I1

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin yapmış olduğunuz itiraz talebiniz tarafımıza ulaşmıştır.İtirazınız, yasal düzenlemeler ve üyesi olduğumuz uluslararası kart kuruluşlarına ait kurallar çerçevesinde işleme alınmıştır. Üye işyeri bankasının ve ilgili üye işyerinin anılan itirazınıza karşı beyanda bulunma ve belge sunma hakkı bulunmaktadır. Anılan hakkın kendilerine tanınması zorunlu olup, itirazınızın üye işyeri bankasına/üye işyerine iletilmesi sonrasında sunacakları cevap ve belgelerin de incelenerek itirazınızın karara bağlanması gerekeceğinden itirazınızın sonuçlanma süresi 180 güne kadar uzayabilmektedir. Bu süre içinde kart kullanımı ile ilgili sorun yaşamamanız ve kartınıza gecikme faizi yansıtılmaması için ilgili tutarı ödemeniz gerektiğini hatırlatır, itirazınıza ait sonucun en geç bu süre içerisinde tarafınıza ayrıca bildirileceğini ve itirazınızın olumlu sonuçlanması durumunda bu tutarların tarafınıza iade edileceğini bilgilerinize sunarız.

Kod

I2

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin yapmış olduğunuz itiraz talebiniz üzerine işlem tutar(lar)ı, kart kullanımlarınızda sorun yaşamamanız amacı ile, kartınıza Bankamız tarafından alacak olarak kaydedilmiştir. Üyesi olduğumuz uluslararası kart kuruluşlarına ait kurallar çerçevesinde karşı bankanın veya işyerinin belge sunma hakkı bulunduğundan ve belgelerin de incelenerek sürecin devam ettirilmesi gerekebileceğinden itirazınızın sonuçlanma süresi 60 günden 180 güne kadar uzayabilecektir. İtirazınızın olumsuz sonuçlanması durumunda tarafınıza yazılı bilgi verilerek işlem tutar(lar)ı kartınıza borç olarak kaydedilecektir. Bilgilerinize sunarız.

Kod

I3

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin yapmış olduğunuz itiraz talebiniz, üyesi olduğumuz uluslararası kart kuruluşlarına ait kurallar çerçevesinde olumsuz olarak sonuçlanmıştır. Talebinizin devam etmesi durumunda, Bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde yazılı iletişim kanallarından ya da e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden Türkiye Bankalar Birliği hakemliğine başvurabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.

Kod

I4

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin yapmış olduğunuz itiraz talebiniz, üyesi olduğumuz uluslararası kart kuruluşlarına ait kurallar çerçevesinde olumsuz olarak sonuçlanmıştır. Daha önce kartınıza Bankamız tarafından alacak olarak kaydedilen işlem tutar(lar)ının kartınıza tekrar borç olarak kaydedildiğini üzülerek bildiririz. Talebinizin devam etmesi durumunda, Bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde yazılı iletişim kanallarından ya da e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden Türkiye Bankalar Birliği hakemliğine başvurabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.

Kod

I5

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin yapmış olduğunuz itiraz talebiniz, üyesi olduğumuz uluslararası kart kuruluşlarına ait kurallar çerçevesinde olumlu olarak sonuçlanmış ve tutar(lar) kartınıza alacak kaydedilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

Kod

I6

Kartınız ile gerçekleşen itiraz etmiş olduğunuz harcama(lar), erteleme kampanyası kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu yeni bilginin ışığında itirazınızın devam etmesi durumunda harcamaitirazi@garantibbva.com.tr e-posta adresine yazılı bildirim yaparak Bankamıza bilgi vermenizi rica ederiz.

Kod

I7

"Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin yapmış olduğunuz itiraz talebiniz, itiraz tarihinizin üyesi olduğumuz uluslararası kart kuruluşlarına ait kuralların belirlediği sürenin dışında olmasından dolayı, olumsuz sonuçlanmıştır. Talebinizin devam etmesi durumunda, Bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde yazılı iletişim kanallarından ya da e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden Türkiye Bankalar Birliği hakemliğine başvurabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız. "

Kod

I8

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin yapmış olduğunuz itiraz talebiniz, ilgili işlem(ler)in PIN (şifre) kullanılarak gerçekleştirilmiş olmasından dolayı, üyesi olduğumuz uluslararası kart kuruluşlarına ait kurallar çerçevesinde, olumsuz sonuçlanmıştır. Talebinizin devam etmesi durumunda, Bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde yazılı iletişim kanallarından ya da e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden Türkiye Bankalar Birliği hakemliğine başvurabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.

Kod

I9

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin yapmış olduğunuz itiraz talebiniz, işlem(ler), güvenli sanal ortamda, cep telefonunuza iletilen işleme özel 3D şifresi kullanılarak gerçekleştirilmiş olduğundan, üyesi olduğumuz uluslararası kart kuruluşlarına ait kurallar çerçevesinde olumsuz sonuçlanmıştır. Talebinizin devam etmesi durumunda, Bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde yazılı iletişim kanallarından ya da e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden Türkiye Bankalar Birliği hakemliğine başvurabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.

Kod

I0

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin yapmış olduğunuz itirazınıza konu olan tutar(lar) işyeri tarafından kartınıza iade edilmiştir. Buna istinaden daha önce kartınıza Bankamız tarafından yansıtılan alacak kaydı iptal edilerek tekrar borç yansıtılmıştır. Bilgilerinize sunarız.

Kod

IA

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin yapmış olduğunuz itirazınıza konu olan tutar(lar), işyeri bankası tarafından kartınıza iade edilmiş ve itiraz talebiniz olumlu sonuçlanmıştır. Bilgilerinize sunarız.

Kod

IB

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin yapmış olduğunuz itiraz talebiniz Bankamıza ulaşmış olup inceleme devam etmektedir. Dilekçenizdeki eksik bilgilerin tamamlanabilmesi için 444 0 333 no'lu numaradan Chargeback (Harcama İtirazı) Birimi'ne ulaşmanızı rica ederiz. Bilgilerinize sunarız.

Kod

IC

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin yapmış olduğunuz itiraz talebiniz, ilgili işlem(ler)in erteleme kampanyası dahilinde ve aynı zamanda pin (şifre) kullanılarak gerçekleştirilmiş olmasından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır. Talebinizin devam etmesi durumunda, Bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde yazılı iletişim kanallarından ya da e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden Türkiye Bankalar Birliği hakemliğine başvurabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.

Kod

ID

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin yapmış olduğunuz itiraz talebiniz, ilgili işlem(ler)in erteleme kampanyası dahilinde ve aynı zamanda cep telefonunuza iletilen işleme özel 3D şifresi kullanılarak gerçekleştirilmiş olmasından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır. Talebinizin devam etmesi durumunda, Bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde yazılı iletişim kanallarından ya da e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden Türkiye Bankalar Birliği hakemliğine başvurabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.

Kod

IE

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin itiraz talebinize istinaden, işyeri tarafından işlem(ler)inizle ilgili belgeler sunulmuştur. Belgelerin tarafınızla paylaşılabilmesi için 0 (212) 478 55 96 no'lu numaradan Chargeback (Harcama Itiraz) Birimi'ne ulasmanızı rica ederiz. Bilgilerinize sunarız.

Kod

IF

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin daha önce tarafımıza gönderdiğiniz itiraz talebinizden vazgeçtiğinizi bildirdiğiniz için itiraz işlemleri durdurulmuştur. İtirazınızı ilettiğiniz tarihte Bankamız tarafından alacak verilmiş olan işlem tutarlarının tekrar borç geçileceğini hatırlatmak isteriz. Bilgilerinize sunarız.

Kod

IG

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin yapmış olduğunuz itiraz talebiniz, üyesi olduğumuz uluslararası kart kuruluşlarına ait kurallar çerçevesinde işleme alınmış olup, işlem tutar(lar)ının araba kiralama işlemine bağlı olarak tahsil edilen trafik cezası ve bu cezaya ait muamele, dosya ve posta masrafı olarak kartınızdan tahsil edildiği bilgisi edinilmiştir. İmzalı araç kiralama sözleşmesinde, kartınıza borç yansıtılabilecek ceza ve bu cezalara ait masrafların kabul edilmiş olması nedeni ile itirazınız olumsuz sonuçlanmıştır. Talebinizin devam etmesi durumunda, Bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde yazılı iletişim kanallarından ya da e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden Türkiye Bankalar Birliği hakemliğine başvurabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.

Kod

IH

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin iptal nedeni ile göndermiş olduğunuz itiraz dilekçenizdeki iptal işleminin işyeri tarafından yapılması gerekmektedir. Bankamızın kart hamili talebi üzerine tek taraflı işlem iptal yetkisi bulunmadığından ve işyerinden temin edilmiş geçerli iptal/iade belgesini sunmadığınızdan, itirazınız olumsuz sonuçlanmıştır. Talebinizin devam etmesi durumunda, Bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde yazılı iletişim kanallarından ya da e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden Türkiye Bankalar Birliği hakemliğine başvurabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.

Kod

IJ

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin iptal nedeni ile göndermiş olduğunuz itiraz dilekçenizin işleme alınabilmesi için dilekçenizi, işyerinden temin etmiş olduğunuz iptal belgesi ile birlikte, harcamaitirazi@garantibbva.com.tr e-posta adresine tekrar iletmeniz gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız

Kod

IK

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin yapmış olduğunuz itiraz talebinizin işleme alınabilmesi için dilekçenizin imzalı olması gerekmektedir. İmzalı dilekçenizi harcamaitirazi@garantibbva.com.tr e-posta adresine iletmenizi rica ederiz. Not: Ek kart itirazlarında ek kart hamilinin imzası olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Kod

IL

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin göndermiş olduğunuz itiraz dilekçenizin işleme alınabilmesi için işyeri tarafından temin edilmediği belirtilen ürünün veya hizmetin detaylı tanımı ile teslimat tarihinin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. İlgili bilgileri dilekçeniz ekinde harcamaitirazi@garantibbva.com.tr e-posta adresine iletmenizi rica ederiz.

Kod

IN

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin daha önce tarafımıza gönderdiğiniz itiraz talebinizden vazgeçtiğinizi bildirdiğiniz için itiraz işlemleri başlatılmamıştır. Bilgilerinize sunarız.

Kod

IP

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin göndermiş olduğunuz itiraz dilekçenizin işleme alınabilmesi için, telefon görüşmemizde talep ettiğimiz bilgi ve belgelerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. İlgili bilgi ve belgeleri dilekçeniz ekinde harcamaitirazi@garantibbva.com.tr e-posta adresine iletmenizi rica ederiz.

Kod

IR

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin göndermiş olduğunuz itiraz dilekçeniz, daha önce Bankamıza ulaşmış olup cevap mektubumuzun tarafınıza gönderilmiş olduğu belirlenmiştir. İlgili mektubu ekte tekrar bilgilerinize sunarız.

Kod

IS

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin göndermiş olduğunuz itiraz dilekçeniz, üyesi olduğumuz uluslararası kart kuruluşlarına ait kurallar çerçevesinde işleme alınmış olup, işyerinin işlem tutar(lar)ı karşılığında ürün/hizmet temin ettiğini belgelemesi nedeni ile olumsuz sonuçlanmıştır. Talebinizin devam etmesi durumunda, Bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde yazılı iletişim kanallarından ya da e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden Türkiye Bankalar Birliği hakemliğine başvurabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.

Kod

IT

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin; yapmış olduğunuz itirazınız Bankamıza ulaşmıştır. İtirazınız, değerlendirilmesi için ilgili birimlere yönlendirilmiştir. En kısa süre içerisinde yazılı olarak tarafınıza bilgi verilecektir. İtirazınız ile ilgili detaylı bilgi için 444 0 338 no'lu numara ile görüşebilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.

Kod

IQ

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin; yapmış olduğunuz itirazınız Bankamıza ulaşmıştır. İtirazınız, değerlendirilmesi için ilgili birimlere yönlendirilmiştir. En kısa süre içerisinde yazılı olarak tarafınıza bilgi verilecektir. Bilgilerinize sunarız.

Kod

IY

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin; yapmış olduğunuz itirazınız, işlem(ler), güvenli sanal ortamda, Bankamız uygulaması üzerinden şifre (PIN) kullanılarak gerçekleştirilmiş olduğundan, üyesi olduğumuz uluslararası kart kuruluşlarına ait kurallar çerçevesinde olumsuz sonuçlanmıştır. Talebinizin devam etmesi durumunda, Bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde yazılı iletişim kanallarından ya da e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden Türkiye Bankalar Birliği hakemliğine başvurabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.

Kod

P1

Kartınız ile gerçekleşen para yatırma işlemine ilişkin yapmış olduğunuz itirazınız tarafımıza ulaşmıştır. İtirazınız, yasal düzenlemeler ve üyesi olduğumuz uluslararası kart kuruluşlarına ait kurallar çerçevesinde işleme alınmıştır. İtirazınıza ait sonuç ayrıca yazılı olarak tarafınıza bildirilecektir. Bilgilerinize sunarız.

Kod

P2

Kartınız ile gerçekleşen para yatırma işlemine ilişkin yapmış olduğunuz itirazınız, yasal düzenlemeler ve üyesi olduğumuz uluslararası kart kuruluşlarına ait kurallar çerçevesinde olumsuz sonuçlanmıştır. Talebinizin devam etmesi durumunda, Bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde yazılı iletişim kanallarından ya da e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden Türkiye Bankalar Birliği hakemliğine başvurabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.

Kod

P3

Kartınız ile gerçekleşen para yatırma işlemine ilişkin olarak yapmış olduğunuz itirazınız, yasal düzenlemeler ve üyesi olduğumuz uluslararası kart kuruluşlarına ait kurallar çerçevesinde olumlu sonuçlanmış ve tutar(lar) alacak kaydedilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

Kod

P4

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin; yapmış olduğunuz itirazınız, işlem(ler), güvenli sanal ortamda, ödeme doğrulama uygulaması üzerinden şifre (PIN) kullanılarak gerçekleştirilmiş olduğundan, üyesi olduğumuz uluslararası kart kuruluşlarına ait kurallar çerçevesinde olumsuz sonuçlanmıştır. Talebinizin devam etmesi durumunda, Bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde yazılı iletişim kanallarından ya da e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden Türkiye Bankalar Birliği hakemliğine başvurabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.

Kod

IU

Kartınız ile gerçekleşen karttan karta para transferi işlemine ilişkin; yapmış olduğunuz itirazınız tarafımıza ulaşmıştır. İtirazınız, yasal düzenlemeler ve üyesi olduğumuz uluslararası kredi kartı kuruluşlarına ait kurallar çerçevesinde işleme alınmıştır. İtirazınıza ait sonuç ayrıca yazılı olarak tarafınıza bildirilecektir. Bilgilerinize sunarız.

Kod

P6

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin itiraz talebiniz Bankamıza ulaşmıştır. Üyesi olduğumuz uluslararası kart kuruluşlarının belirlemiş olduğu kurallar gereği, para yatırılarak finansal kazanç sağlamaya yönelik işlemler sonucu oluşan kazanım ya da kayıplar ile ilgili itiraz hakkı olmadığından, itiraz talebiniz işleme alınamamıştır. Talebinizin devam etmesi durumunda, Bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde yazılı iletişim kanallarından ya da e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden Türkiye Bankalar Birliği hakemliğine başvurabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.

Kod

P7

Kartınız ile gerçekleşen harcama(lar)a ilişkin itiraz talebiniz Bankamıza ulaşmıştır. İtirazınıza konu olan harcamalarınız yasadışı bahis işlemi niteliğinde olması, anılan nitelikteki işlemlerin tabi bulunduğu yasal düzenlemeler nedeni ile suç teşkil etmesi gerekçesi ile itirazınız olumlu sonuçlandırılamamıştır. Talebinizin devam etmesi durumunda, Bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde yazılı iletişim kanallarından ya da e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden Türkiye Bankalar Birliği hakemliğine başvurabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.

Kod

P8

Resmi Kurumlardan yapılan harcamalara ilişkin itiraz taleplerinin yasal protokoller gereği, ilgili Resmi Kurumlar ile görüşülerek çözümlenmesi gerekmektedir. Her tür iptal, iade ve düzeltme işlemi ilgili kurumlar tarafından yapılabilmektedir. Bu nedenle, itirazınızın Bankamız tarafından işleme alınması mümkün olmayıp, ödemenin gerçekleştiği Kurum ile irtibata geçmenizi rica ederiz. Talebinizin devam etmesi durumunda, Bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde yazılı iletişim kanallarından ya da e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden Türkiye Bankalar Birliği hakemliğine başvurabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.

Popüler Konular

Şimdi Konuşabilirsiniz